...aby změny, kterými procházíte, byly k lepšímu...

Změny jsou nevyhnutelné. Mění se vše a také každý z nás prochází řadou změn. Je to součást života. Asi mi dáte za pravdu, že když už musíme vyvinout námahu potřebnou ke změně, tak by to mělo být k lepšímu. Bohužel to nebývá pravidlem.

Protože změny jsou nevyhnutelné, stojí za to se snažit, aby pro nás pozitivní byly, ať už jsou jakékoliv. Aby na konci bylo něco lepšího, smysluplného. Abychom změny využili v náš prospěch.

Na začátku jsme vždycky my sami, naše vnímání změn a naše připravenost jimi projít. Ráda budu vám i vašim organizacím průvodcem, aby na konci byl „BETTER SHAPE“ – prostě aby vám změny přinesly užitečné a smysluplné výsledky, i když to třeba na začátku tak nevypadalo.

Jak vám mohu být prospěšná?

STRATEGIC

HR CONSULTINGDlouhodobě spolupracuji s vedením firem a jejich HR týmy na definování a rozvoji personální strategie a firemní kultury, aby byla v souladu s vizí společnosti a přispívala k naplňování jejích cílů.

Podporuji HR manažery v implementaci personální strategie a v jejich dalším profesním rozvoji.

LEADERSHIP DEVELOPMENTPracuji s vedením společností a dalšími seniorskými týmy na zkvalitňování vztahů a spolupráce a na zvyšování jejich výkonnosti a efektivity. Spolupracuji na rozvoji dovedností potřebných pro řízení organizací v dnešní komplexní době, vedení lidí,  udržení a rozvoj klíčových talentů.

COACH
SUPERVISIONV supervizních rozhovorech se zaměřuji na podporu koučů, rozvoj jejich koučovacích dovedností, reflektivní praxe a profesionality. Pracuji jak se začínajícími kouči, tak se seniorními kolegy. Při setkání s kolegy z profese společně přemýšlíme o některých náročných situacích, se kterými se setkávají. 

Jak pracuji

1

Ptám se a pomáhám rozkrýt situaci a nahlédnout úskalí a možnosti

2

Nabízím varianty řešení a společně hledáme, co je pro vás nejvýhodnější

3

Krok za krokem jdu s vámi implementací a konzultujeme další postup

4

Uzavírám partnerství s jinými kolegy s cílem dodat nejlepší možnou službu

5

Naslouchám s cílem pochopit vaši situaci a výzvy, které máte