Leadership development

Svůj první pracovní tým jsem vedla v roce 1998 a ke „vzorovému leaderovi“ jsem měla tehdy daleko. Od té doby jsem měla příležitost vést různé a velmi pestré týmy, ať už jako hierarchický nadřízený či v projektové struktuře. Udělala jsme spoustu chyb i dobrých manažerských rozhodnutí a hodně se z nich naučila. A hodně jsem se naučila od mých séfů – těch opravdu skvělých až po ty, pod nimiž jsem se rozhodla nepracovat.

Mnoho lidí chce být leaderem, nemnoho však patří mezi ty, na které vzpomínáme s vděčností jako na lidi, kteří nás opravdu posunuli a od nichž jsme „manažerské řemeslo“ s chutí kopírovali. Takoví leadeři uměli skloubit schopnost vést k jasné vizi s lidskostí a zároveň náročností na dosažené výsledky, zajímali se o druhé a uměli budovat vztahy, propojovali lidi mezi sebou a přitom byli inspirativní a vytvářeli prostor pro inovace. I když byli v mnohém napřed, neměli potřebu se tím vychloubat, naopak dávali prostor lidem kolem sebe, aby mohli vyrůst a dát ze sebe to nejlepší. A nechyběla jim odvaha ke konfrontaci stejně jako k přiznání vlastních chyb. Tak pro tyhle šéfy je radost pracovat.

Každý se narodíme s určitou výbavou, něco nám je přirozenější, do něčeho se musíme víc nutit. Také naše dosavadní životní zkušenosti silně ovlivňují, čemu budeme dávat ve vedení lidí přednost. Jsem přesvědčená, že čím více sami sebe známe, tím lépe můžeme uplatnit všechno, co v nás je a rozeznat, co stojí za námahu více rozvinout. Proto na začátku každé rozvojové práce stojí hlubší poznání sebe uvědomění, jakým způsobem vedu a co mi ještě chybí, abych se stal leaderem, jehož styl budou druzí s chutí kopírovat. A to také vyžaduje odvahu – přiznat si, že ne všechno mi jde dobře a pustit se do práce na sobě. Pokud do toho chcete jít, s radostí budu vašim průvodcem.

V čem vám mohu být prospěšná

ROZVOJ DOVEDNOSTÍ

Rozvoj leadership dovedností – práce s top manažery na jejich manažerském stylu tak, aby zvládali nároky své role, udržovali si potřebnou míru energie a rovnováhy, uměli vědomě působit na lidi, se kterými pracují, a vést je směrem, kterým zamýšlejí

ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Řešení náročných manažerských situací – získání nadhledu v situacích, kdy jde „do tuhého“, podpora v náročných rozhodnutích a obtížných rozhovorech; společné přemýšlení o nejlepším možném postupu a jak se na něj připravit

TÝMOVÁ EFEKTIVITA

Budování vysoce výkonných týmů – nastavení kvalitní komunikace, spolupráce a podpory uvnitř týmů s cílem maximálně využít dovednosti členů týmu, zrychlit přechod od záměru k realizaci a dosahovat vyšší výkonnosti i spokojenosti 

Jaké metody používám

Týmový koučink

Skupinové a týmové workshopy

Tréninky dovedností

Individuální koučink

Mentoring

Příklady realizovaných projektů

Individuální koučink pro vedoucí pracovníky, ředitele a vrcholové manažery v řadě zemí Evropy, Velké Británii, CIS, USA, Blízkém východě, Asii, Africe, Argentině, Brazílii, Mexiku


Týmový koučink pro top management v Beneluxu, Africe, Nizozemsku, východní Evropě


Týmový koučink pro globální management (Sdílené služby, Inovace)


Týmový „Transition“ koučink pro top management v Belgii, Švédsku, DACH, východní Evropě


Týmové workshopy pro Country Board China, regionální vedení HR DACH, Benelux, Turecko&Blízký východ


Workshopy Insights Discovery pro týmy v Rusku a východní Evropě


Skupinové workshopy pro Singapur, Benelux, Rusko, východní Evropu (odolnost, zvládání nejistoty, wellbeing)


Vzdělávací program Koučování pro manažery v Evropě, Rusku, Mexiku, Číně, USA, Indonésii, Malajsii


Workshopy „Vedení obtížných rozhovorů“ ve Velké Británii, Nizozemsku, Švédsku, Rusku, východní Evropě

Příklady témat, kterým se věnujeme v koučování

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Řízení transformace

Přechodné období (nové prostředí, firma, kultura, úroveň seniority, tým...)

Rozvíjení autentického stylu vedení, formulace vize, zvyšování pozitivního dopadu, emoční inteligence

Osobní a kariérní růst, rozvoj sebeuvědomění a schopnosti efektivního sebeřízení

Řízení stakeholderů

Zvládání emocí a cílená komunikace

Psychické zdraví a odolnost, prevence vyhoření

Budování role HR Business partnera, budování pozitivních vztahů, udržování osobní rovnováhy při podpoře ostatních

Koučink nad výstupy 360 zpětné vazby

Koučink profilu Insight Discovery, Neuro-agility aj.

Krizový koučink (řešení obtížné pracovní situace, konflikty, problémové chování…)

TÝMOVÝ KOUČINK A WORKSHOPY

Budování efektivního a výkonného týmu

Nastavení týmových pravidel pro efektivní komunikaci a spolupráci týmu

Efektivní schůzky a rozhodování

Řešení konfliktních situací, budování důvěry a vzájemné podpory v týmu

Vytváření týmového porozumění, rozvoj sdílené vize budoucnosti

Vedení transformace a zapojení širší organizace

Budování a rozvoj firemní kultury

Insights Discovery týmové workshopy

Školení a Train-the-Trainer program „Základy kloučování pro manažery“, „Koučovací přístup pro HR“, „Facilitace peer skupin“, „Vedení obtížných rozhovorů“, „Facilitace workshopů“

Workshopy zaměřené na řízení změn, zvládání emocí a nejistoty, odolnost, sebepéče a podpora duševního zdraví