Strategic HR consulting

V oblasti personálního řízení se pohybuji od roku 1996. Za tu dobu jsem měla možnost potkat se s různými firemními strategiemi, styly řízení i způsoby nastavení HR oddělení – a také několikrát HR strategii formulovat a implementovat.


Dobrá firemní strategie by měla zahrnovat „lidský rozměr“. Dobrá strategie práce s lidmi by zase měla být logickým vyústěním business strategie a pomáhat k dosahování firemních priorit a cílů. Někdy jsou to bohužel dva od sebe oddělené světy. 


A tak někdy v organizacích bojujeme se soustavou personálních procesů, kterým lidé nerozumí. Lidé v HR nevidí užitek své práce. Rádi by byli skutečným „HR Business Partnerem“, ale tak úplně se to nedaří. Business zase občas postrádá silný hlas, který by k jednacímu stolu přinášel ohled na lidi, kladl konstruktivní otázky a uměl konfrontovat, co potřebujeme, aby naši zaměstnanci dokázali proměnit firemní vize v realitu.


Ráda vám pomohu budovat takovou strategii řízení lidí, která bude

        - odrážet firemní strategii a přispívat k dosahování cílů organizace,

        - motivovat vaše zaměstnance a pomáhat jim rozumět, jak jejich práce

           ovlivňuje úspěšnost firmy a co z toho budou mít,

        - pomáhat lidem v HR týmech být skutečnými partnery s konkrétním

           dopadem pro business.

V čem vám mohu být prospěšná

Nastavení strategie v práci s lidmi, aby lidé byli spokojení, motivovaní a podávali výkon, který chcete

HR STRATEGIE

FIREMNÍ KULTURA

Budování atmosféry, která odráží směřování vaší firmy a je přitažlivá pro zaměstnance i trh práce

ROZVOJ HR TÝMU

Podpora HR manažerů v implementaci HR strategie – rozvoj HR kompetencí a business partnerství

Jaké metody používám

Workhopy pro vedení firem

Individuální konzultace se členy TOP managementu

Individuální koučování

HR poradentství

Workshopy a tréninky pro HR týmy

Mentoring pro HR profesionály

Příklady realizovaných projektů

Vytvoření HR strategie a nastavení firemních HR procesů v souladu s cíli společnosti

Budování firemní kultury: definice firemních hodnot v souladu s vizí společnosti, roll-out a implementace do HR procesů a interní komunikace

Revize firemních hodnot a jejich implementace do HR procesů

Tvorba systému náboru zaměstnanců

Design a vedení assessment a development center

Nastavení systému manažerského vzdělávání

Revize procesu hodnocení zaměstnanců

Podpora implementace změn ve společnosti z pohledu komunikace a change managementu

Re-design struktury HR oddělení

Workshop na podporu spolupráce mezi HR týmy

Well-being program pro HR – série workshopů zaměřených na odolnost, zvládání stresu, nejistoty a emocí

Tréninkový program pro HR manažery – Coaching posture for HR – how to be a trusted business partner

Tréninkový program pro HR manažery – Facilitace workshopů

Týmové koučování pro HR shared services