Už jako dítě jsem ráda pozorovala ostatní a představovala si, co jsou zač. Fascinovaly mě jejich různorodost, zvláštnost, jejich osudy. Později při studiu psychologie na vysoké škole mě zaujala teorie Carla R. Rogerse a jeho pojetí sebeaktualizační tendence jakožto přirozené lidské potřeby růst a naplňovat svůj potenciál, směřovat k „lepší verzi sebe sama“. Za vice než 35 let své profesní dráhy jsem měla příležitost pracovat s jednotlivci a týmy v různých prostředích, zemích a kontinentech. Přes velkou různorodost a pestrost kulturních vzorců, pracovních přístupů i osobních stylů jsem vždy nacházela společného jmenovatele: touhu po sebeuplatnění, růstu, smysluplnosti a úspěšném fungování v pracovních vztazích i soukromém životě. Opakovaně jsem obdivovala lidskou schopnost překonávat omezení, rozvíjet se a posouvat se kupředu.

Zaměření na posun a rozvoj se stalo mou součástí i mým posláním. Jsem přesvědčená, že je důležité, smysluplné a zároveň nezbytné usilovat v životě o „better shape“ – jinými slovy „LEPŠÍ VERZI


                    → nás samých

                    → našich týmů a komunit

                    → našich organizací

                                                          …. a tím i celého světa.

Věřím, že právě v tomto úsilí mohu být užitečná druhým - se vším, co jsem se za svůj život naučila a kým jsem. Jsem ráda, když mohu přispívat k tomu, aby lidé jako jednotlivci i celky nacházeli vlastní směr, rostli, využívali naplno své schopnosti a byli úspěšní v tom, co dělají.    

Alice Chamrádová

Moje hodnoty

RESPEKT (respect) – nezáleží na tom, kým jste a na jak vysoké pozici pracujete, vždy se k vám budu snažit chovat s úctou a respektem, jaký si zasluhuje každá lidská bytost. Nejsem o nic lepší než druzí, i když o některých věcech mohu vědět více či mít bohatší zkušenost. Mít rovnocenné postavení s těmi, se kterými pracuji, je pro mě jednou z podmínek úspěšného vztahu. Nejsem tu proto, abych Vás soudila, snažím se Vám být prospěšná v tom, co potřebujete.

OTEVŘENOST (openness) – přistupuji k lidem a situacím s otevřeností a jistou mírou zvědavosti. Ptám se a zjišťuji, abych pochopila situaci a nechávám otevřené dveře pro různé možnosti a přístupy k řešení. Ráda mluvím na rovinu, snažím se pojmenovat, čeho si všímám. Přiznám, když nevím. Vážím si otevřenosti druhých, i když mají jiný názor, a snažím se je pochopit.

DŮVĚRYHODNOST (integrity) – ve všem, co dělám, respektuji zájmy klientů, chráním jejich soukromí a udržovala v důvěrnosti informace, které se dozvím. Dodržím, co slíbím a neslibuji, co nemohu splnit. Upozorním na rizika, která v zadání klienta vidím. Dám jasně najevo, pokud něco přesahuje mé schopnosti nebo je v rozporu s mým dobrým míněním či zásadami. Dodržuji etický kodex organizací, kterých jsem členem.

JEDINEČNOST (uniqueness) – vážím si odlišnosti a jedinečnosti každého člověka, je to pro mě stálý zdroj inspirace. Usiluji o to, abych jednotlivcům a týmům pomohla rozvinout jejich jedinečný potenciál, využít jejich talent k růstu a dosažení cílů, které si před sebe kladou. Každý z nás má svou originální cestu a je pro mě ctí, pokud mohu být na nějakou dobu sočástí té vaší.

Moje zkušenosti

Velkou část zkušeností za mou více než 35letou kariéru jsem získala díky práci pro velké nadnárodní společnosti. Jako členka vrcholového managementu v různých zemích jsem důkladně poznala business prostředí i komplexitu, s níž se lidé ve vedení firem denně potýkají. V roli HR ředitelky jsem se podílela na budování silné firemní kultury a vysoké úrovně motivovanosti zaměstnanců. Zkušenosti ze života a práce v Anglii a Rusku mě naučily vážit si různorodosti a vybavily mě citlivostí vůči kulturním rozdílům. Jako kouč pro vrcholový managment pracuji s týmy a jednotlivci po celém světě, aby co nejlépe využili svůj potenciál, úspěšně procházeli změnami a budovali silné a angažované týmy. Mám za sebou více než 1500 hodin koučovací práce. Během velmi interaktivních tréninků a workshopů pro seniorní manažery a HR profesionály se věnuji tématům sebeřízení a duševního zdraví, řízení změn a transformace, emoční inteligence a leadershipu.

Moje vzdělání

2023

2022-2023

2022

2021

2020

2020, 2023

2018

2016

2014

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2006-2007

2002

1993-1997

1993-1997

1992-1996

1987-1993

Hogan Assessment Certification, Assessment Systems, Prague

Diploma in Coach Supervision, The International Centre for Business Coaching, CZ

Essential & Advanced Supervision Skills, SDS Seminars Ltd., UK

Team coaching, Akademie Czech Republic

Neuro-agility certification, Neuro-Link Practitioner, Neuro-Link, SA

ICF Accreditation, PCC

Individual and team coach mentoring, MAP Prague

High Performing Team coaching leveraging diversity, Trajectives, France

Team Coaching, Coaching Center, Prague

Insights Discovery Practitioner, Insights, UK

Strategic HR Partnering, Henley Business School, UK

Neurolinguistic programming, Master level, Coaching centrum, Prague

Neurolinguistic programming, Practitioner level, Coaching centrum, Prague

The Art and Science of Coaching, Professional Coach, Coaching centrum, Prague

Coaching for Growth, Verismo Consulting, UK – train the trainer program

HR Management – Czech National Education Fund, Prague

Gestalt in work context – work counselling for organizations

Gestalt & Psychosynthesis – psychotherapy training, certificate

Post-graduate studies, educational psychology, doctor degree, Charles University

Person-centered approach – psychotherapy training, certificate

Pychology, master degree, Faculty of Arts, Charles University

Čemu se ještě věnuji

Od roku 2004 jsem členkou lektorského týmu, který vede dlouhodobé sebezkušenostní výcviky v přístupu zaměřeném na člověka (Person Centered Approach podle Carla Rogerse). Více informací najdete na webu: Sebezkušenostní výcvik PCA (webnode.cz).


Jsem aktivní členkou Platformy interních koučů, v rámci níž nabízíme vzájemné setkávání a prostor pro inspiraci všech, kteří internímu koučování fandí, sami jsou v roli interních koučů či koučování v rámci svých organizací zastřešují. Více informací najedete na: Platforma interních koučů (internikoucove.cz).A mimo práci?


Mimo práci, jako matka 4 dětí, dělím svůj čas mezi rodinu, sport, umění a aktivity v přírodě. Miluji naši chalupu v horách a ráda tam zvu přátele i týmy, abych jim nabídla inspiraci a nové pohledy na svět, které toto místo přináší.