Supervize koučů

Supervize je pro mě nedílnou součástí profesionální koučovací praxe. Proto od začátku své koučovací práce procházím pravidelnou supervizi s akreditovaným supervizorem-koučem. Moje vlastní supervize mi pomohla rozvinout autentický koučovací styl, prohloubit mou profesionalitu, ukotvit se a užívat si koučovací vztahy s klienty. Tato má zkušenost mě inpiruje a motivuje, abych alespoň některé ze skvělých benefitů supervize zprostředkovala svým koučovacím kolegům.


Při supervizním rozhovoru se zaměříme na reflexi vašeho koučování. Do supervize můžete "přinést" libovolného klienta, se kterým pracujete koučovacím způsobem. Obvykle to bývají klienti, se kterými se nám úplně nedaří, máme pochybnosti o vhodném přístupu, jsme nejistí ohledně našich intervencí. Nebo naopak zažíváme úspěch, klient se posouvá a my bychom si rádi zvědomili, čím jsme k tomu přispěli. 


Tím, že společně rozebereme konkrétní situace, získáte nadhled nad danou situací, zreflektujete váš přístup a zformulujete si konkrétní kroky, které chcete ve vztahu ke klientovi udělat. V průběhu naší společné práce budu dělat vše pro to, abyste si rozšiřovali své koučovací uvědomění, které vnímám jako základní kámen dobré koučovací praxe. Zajímají mě vaše aktuální potřeby, ale i dlohodobé cíle, tak abyste mohli zažívat pocit, že se posouváte kupředu jak profesionálně, tak lidsky.


Jak supervize funguje 

Každá supervizní schůzka je vlastně setkání dvou profesionálů, kteří společně hledají řešení vztahující se k danému koučovacímu případu nebo otázce, kterou kouč přináší ohledně svého klienta. "Super-vize" je příležitost k reflexi, objevování a růstu v bezpečném a nehodnotícím prostředí. Umožňuje koučovi být zranitelný a odvážný a zažívat podporu na své cestě. Poskytuje prostor pro zpětnou vazbu na koučův přístup a jeho předsvědčeních ohledně koučinku. Tím také přispívá k trvale profesionální a etické praxi kouče. V každé supervizní schůzce by měly být přítomny   3 hlavní funkce supervize:

    • Podpůrná – poskytování emoční podpory, reflexe potřeb kouče
    • Rozvojová – tvorba prostoru pro reflexi a učení se, otevírání nových možností
    • Normativní – zajistit, aby kouč udržoval dobrou koučovací praxi a respektoval etické normy

V čem vám mohu být prospěšná

Má role v průběhu supervize je podporovat vás na cestě profesionálního rozvoje, pomáhat vám přemýšlet o vašich otázkách, poskytovat zrcadlo, přinášet výzvy a nový úhel pohledu. Věřím, že vztah, který v supervizi vytvoříme, má moc prohloubit váš proces učení a růstu. Je pro mě důležité pomáhat vám rozvíjet váš unikátní koučovací styl, který odráží vaší individualitu. Zajímají mě vaše cíle osobního růstu a koučovací ambice. Proto věnuji prostor pro pochopení vašich potřeb a očekávání. Věnuji čas upřesnění kontraktu pro každé sezení a starám se, abychom oba pracovali vstříc požadovanému cíli.


Supervizi se věnuji již řadu let v rámci sebezkušenostního výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí. Výcvik specificky zaměřený na supervizi koučů, Diploma in Coach Supervision, jsem ukončila v dubna 2023. Můj styl supervizní práce se opírá o přístup zaměřený na člověka s důrazem na vztah mezi supervizorem a supervidovaným, s důrazem na "tady a teď". Používám prvky Gestaltu a psychosyntézy, abych pomohla prozkoumat situaci, kterou supervizovaný přináší. Inspiruje mě teorie Transakční analýzy, která pomáhá vysvětlit chování lidí a může poskytnout bohatý zdroj poznání o koučovacím vztahu. Pro navigaci supervizního procesu používám 7oký model supervize. 


Věřím, že díky mé schopnosti poskytnout klidnou a soustředěnou přítomnost a dostatečný prostor pro prozkoumávání situace se můžete cítit v bezpečí a zaměřit pozornost na svůj rozvoj. Nabízím svůj názor na situaci, možné etické dilema nebo výzvu, kterou vidím. Ráda přináším novou perspektivu a další úhel pohledu na situaci. Mým cílem pro každé supervizní sezení je, aby supervizovaný odešel s novým pohledem na situaci a jasným závazkem, který uvede v život s konkrétním klientem i ve své další koučovací praxi.