Naše poslání


Věříme, že když je člověk sám sebou a naplno využívá své jedinečné schopnosti, je v životě šťastnější a pozitivně působí

i na své okolí. Kdybychom dokázali být autentičtí všichni, tento svět by měl

             

                 "Better Shape" 


   a byl by lepším místem pro život.

 

 

Zaměřujeme se na rozvoj autenticity trojím způsobem:

 

Zaměřujeme se na práci v malých skupinách (7-12 osob). V našich programech usilujeme o to, aby účastníci mohli na chvíli „vypnout“, zrevidovat své běžné způsoby fungování a v inspirativním prostředí hledat vlastní odpovědi na své otázky. Je tu také prostor nadechnout se, nabrat nové síly a elán pro další životní kroky.

 

 

Častá témata individuálních konzultací bývají:

- Sebepoznání, sebedůvěra a zdravé sebevědomí

- Autentický a přesvědčivý leader

- Řízení priorit, zvládání stresu a komplexity, prevence vyhoření

- Spokojenost a úspěšnost v práci

- Mezilidské vztahy a komunikace

- Životní poslání a hledání smyslu

 

Obvykle se jedná o trénikové programy v oblasti leadershipu, zvládání změn, wellbeing či rozvoje komunikačních dovedností nebo práci s týmem, kde je potřeba vylepšit fungování, spolupráci a komunikaci. Týmové koučování umožňuje výrazné zvýšení efektivity a má dlouhodobý pozitivní dopad.