Naše nabídka

SKUPINOVÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

 

 

Usilujeme o to, aby si od nás lidé odnášeli nové dovednosti, které mohou využít v každodenní práci i v osobním životě, aby vnímali jejich přínos pro celý svůj život a pro hodnotnější a bohatší vztahy s druhými i se sebou. Díváme se na člověka v jeho celistvosti a chceme, aby mohl zažívat pocit úplnosti.

 

Nesnažíme se měnit, kým jste, jde nám o to, abyste rozhodnutí a změny, ke kterým se chystáte, dělali více vědomě a zažívali při tom pocit uspokojení, smysluplnosti a štěstí

 

RESTART

 

Revize hodnot a životního směřování - jaké je mé poslání, jak využiji svůj potenciál, kam nasměruji energii

ŽENA: MATKA-PARTNERKA-PRACUJÍCÍ...

 

 jak být sama sebou a šťastná ve všech svých (různorodých a měnících se) rolích

LEADERS OUT-OF-BOX

 

Vedení lidí vlastní cestou, autenticky

a přesvědčivě

 STUDENTSKÁ KAVÁRNA

 

Co mám dělat se svým životem, abych byl/byla šťastný/šťastná a úspěšný/úspěšná

ROZHLEDNA

 

Životní priority a rovnováha - hledání zdrojů energie a rovnováhy v době tlaků a změn

VEN ZE ŠKATULKY

 

 

Buďte sami sebou, dejte prostor své kreativitě a vnitřním zdrojům

 

 

V našich programech usilujeme o to, aby lidé mohli na chvíli „vypnout“, zrevidovat své běžné způsoby fungování a v inspirativním prostředí hledat vlastní odpovědi na své otázky. Je tu prostor nadechnout se, nabrat nové síly a elán pro další životní kroky.

 

Jsme rádi, když se v rámci programů potkávají velmi různorodí lidé – vidíme v tom možnost obohacení se navzájem, rozšíření obzorů, možnost podívat se na věci z jiného úhlu.

 

Zaměřujeme se na práci v malých skupinách (7-12 osob), aby mezi účastníky mohla vzniknout dostatečná důvěra a vytvořilo se bezpečí pro otevírání pracovních i osobních témat, která někdy mohou být obtížná.

 

Naše programy jsou otevřeny všem, koho tato témata oslovují a kdo ve svém životě usiluje o změnu.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE OSOBNÍHO ROZVOJE

 

 

V individuální konzultacích s klienty se zaměřujeme na poznání cíle, ke kterému chce klient směřovat, a hledání nejvíce prospěšných a účinných cest, jak k tomuto cíli směřovat. Často je porozumění tomu, co chceme, ten nejtěžší úkol, na kterém potřebujeme pracovat. Navazujeme s klienty silné a dlouhodobé vztahy, a umožňujeme jim analyzovat své zkušenosti a zážitky, v bezpečném prostoru testovat různé „scénáře“ a vyrovnávat se s úspěchy i neúspěchy.

 

 

Častá témata, se kterými se v individuálních konzultacích setkáváme:

 

PROGRAMY "NA MÍRU"

 

 

 

Naši klienti se na nás obracejí, když chtějí vytvořit program přímo na míru pro svůj konkrétní tým či skupinu zaměstnanců. Narozdíl od našich běžných rozvojových programů jsou v takových případech účastníci z pouze jedné organizace. To nám umožňuje vytvořit program, který bude maximálně "sedět" na jejich specifickou situaci a zohledňovat existující rozvojové potřeby. Velmi důležitou roli zde hraje důkladná příprava: rozhovory se zástupci organizace a často i s účastníky při přípravě programu, analýza situace a návrh optimálního řešení. 

 

 

Jedná se nejčastěji o tyto typy programů: