Náš tým

Alice Chamrádová

 

je původní profesí psycholog. Od roku 1995 se věnuje problematice human resources

v nadnárodních společnostech, od roku 2016 působí jako interní kouč pro vrcholový management s mezinárodní působností. Kromě toho se věnuje psychoterapii práci se skupinami, a lektorské činnosti, vede programy zaměřené na osobní růst.

Jan Dašek

 

vystudoval speciální pedagogiku, má více než 25 let zkušeností v oblasti vzdělávání dětí a dospělých, posledních 10 let se věnuje individuální a skupinové psychoterapii a psychologickému poradentství, specializuje se na využití rodinných konstelací v poradenské práci. V současnosti působí v poradně pro rodinu.

 

Lucie Hejhalová

 

Lucie Hejhalová má mnohaleté zkušenosti

z marketingu v nadnárodních společnostech, kde 15 let působila na klíčových pozicích

u nás i v zahraničí, naposledy jako marketingová ředitelka. Posledních 5 let vytváří s klienty marketingové a business strategie a provází je na cestě osobního a profesního rozvoje.

 

Ivana Otřísalová


Je původní profesí zdravotní sestra. Má mnohaleté zkušenosti s prací ve zdravotnictví i v sociální oblasti, zejména v péči o lidi s demencí. Zároveň poskytuje poradenství pečujícím o své blízké a také se věnuje lektorské činnosti v této oblasti. Od roku 2008 poskytuje masérské služby a své vzdělání si doplnila základními informacemi z HAM YOU – učení starých čínských Mistrů.


Š TÝM

 

 

Jsme tým odborníků s pestrými a bohatými profesními i životními zkušenostmi, které spojuje zájem přispívat k rozvoji autentického životního stylu – v práci i soukromém životě. Naše různorodost je pro nás zdrojem inspirace a růstu a zároveň bohatstvím, které nabízíme našim klientům.

Poskytujeme konzultace osobního rozvoje ke specifickým tématům, která naši klienti přinášejí a tematické skupinové programy osobního a profesního rozvoje. Na základě specifických požadavků našich klientů připravujeme též skupinové programy na míru.

Skupinové programy realizujeme v inspirativním prostředí uprostřed přírody, které vytváří ideální podmínky k osobnímu rozvoji i odpočinku a načerpání nových sil.

 

Čím je náš způsob práce specifický?

 

 

Zaměřujeme se na malé skupiny: nejde nám o kvantitu ale kvalitu, pracujeme do hloubky, dáváme možnost zažít skutečný posun v bezpečném prostředí během několika dní

Máme individuální přístup: s každým klientem jednotlivě budujeme vztah, ve kterém se cítí přijímaný takový, jaký je, a hledáme způsob práce, který mu bude vyhovovat; nevěříme na univerzální řešení

 


Budujeme dlouhodobé vztahy: s klienty udržujeme kontakt, zajímá nás, jak se jim v životě daří, mají možnost se k nám vracet, sdílet své úspěchy nebo si přijít pro podporu či inspiraci


Do našich progamů zveme různorodé lektory i účastníky, a tím vytváříme příležitost vzájemně se inspirovat, obohatit se o nové zkušenosti a obzory a vytvářet nové hodnotné vztahy

Klíčová témata, se kterými pracujeme:

AUTENTICKÝ ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ STYL:

 

 

Leaders OUT-OF-BOX:

vedení lidí vlastní cestou, autenticky a přesvědčivě - 4denní pobytový program

 

Ven ze „škatulky“:

buďte sami sebou, dejte prostor své kreativitě a vnitřním zdrojům - víkendové inspirativní setkání

 

Individuální konzultace

v rozsahu 3-10 hodin dle tématu a potřeb klienta

 

Programy šité na míru: 

tréninky/ workshopy/ týmové programy dle potřeb zadavatele

SMYSLUPLNÉ SMĚŘOVÁNÍ V ŽIVOTĚ A PRÁCI:

 

 

„Restart“: 

revize hodnot a životního směřování: kam chci v budoucnu nasměrovat svou energii, jak využiji svůj potenciál a jaké je mé poslání - 4denní pobytový program

 

Studentská „kavárna“:

co mám dělat se svým životem, abych byl/byla šťastný/šťastná a úspěšný/úspěšná - odpolední či večerní přednáška s rozhovorem

 

Individuální konzultace

v rozsahu 3-10 hodin dle tématu a potřeb klienta

 

Programy šité na míru: 

tréninky/ workshopy/ přednášky pro studenty dle potřeb zadavatele

ZVLÁDÁNÍ KOMPLEXITY A ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA:

 

 

„Rozhledna“: 

životní priority a rovnováha: hledání zdrojů energie a rovnováhy v době tlaků a změn - 4denní pobytový program

 

Žena: matka-partnerka-pracující…:

jak být sama sebou a šťastná ve všech svých (různorodých a měnících se) rolích - jednodenní workshop

 

Individuální konzultace

v rozsahu 3-10 hodin dle tématu a potřeb klienta

 

Programy šité na míru:

tréninky/ workshopy dle potřeb zadavatele

Náš přístup:V naší práci využíváme čtyři základní principy, které se prolínají jednotlivými aktivitami a všemi typy služeb: směřování, jednoduchost, vnitřní svoboda a celistvost. Aby se tyto podmínky mohly dobře uplatnit, je potřeba naplnit dvě základní podmínky, které vyjadřujeme slovy

pozornost a laskavost.

CELISTVOST

 

Pocit celistvosti zažíváme tehdy, když dáme prostor sami sobě - svým myšlenkám i pocitům, když věnujeme pozornost své mysli i svému tělu a zároveň vnímáme, že jsme součástí většího celku, do kterého patříme a pro nějž jsme užiteční. Jestliže se v životě řídíme myšlenkami druhých, potlačujeme své pocity, zažíváme pocity osamělosti či ztráty smyslu, nemůžeme být celiství.


Proto v našich programech uplatňujeme celostní přístup a "krmíme" tělo, mysl i ducha, a tak pomáháme našim klientům uvědomit si, co jim pomáhá k rovnováze a pocitu celistvosti.

SMĚŘOVÁNÍ

 

Chceme-li v životě vykročit správným směrem, zpravidla začneme tím, že si určíme, kam chceme dojít. V naší práci s klienty chápeme směr nejen jako jednorázový cíl naší spolupráce, workshopu nebo rozhovoru. Je pro nás důležité dlouhodobé směřování člověka, které se odvíjí od jeho životních priorit, hodnot a životního záměru. Jde nám o to, abychom lidem pomáhali naplňovat dlouhodobé tužby a vnímat život jako smysluplný a zacílený k pozitivní budoucnosti.


Najít, co opravdu chceme, bývá někdy nejtěžší část cesty. Ve chvíli, kdy si ujasníme, kam jdeme, cestu už zpravidla dokážeme najít. I když sem tam po cestě zabloudíme, máme před očima jasný bod, který nám pomáhá v rozhodování na každé křižovatce. Nalezení směru a dlouhodobého směřování se proto věnujeme v naší práci hned od samého začátku.

VNITŘNÍ SVOBODA

 

Vnitřní svoboda znamená schopnost rozhodovat sám za sebe, jaký zaujmu postoj k tomu, co se děje okolo mne, jak budu o věcech přemýšlet, jaké jednání zvolím, ať jsou vnější okolnosti jakékoliv. Je mnoho věcí v našich životech, které nemůžeme kontrolovat, přesto však můžeme být od nich vnitřně svobodní - vybrat si, jak je budeme vnímat, zda a jak na ně budeme reagovat, jak se s nimi vypořádáme. I v nelehkých životních podmínkách mohou lidé nacházet prostor pro vlastní rozhodování a budování osobní svobody.


Podporujeme klienty v tom, aby rozšiřovali hranice své vnitřní svobody, zaměřovali se na to, co kontrolovat mohou a vynakládali úsilí tam, kde něco skutečně mohou ovlivnit či docílit pozitivní změny.


JEDNODUCHOST

 

Zkušenost ukazuje, že lidstvo má velkou schopnost směřovat ke stále větší komplexitě. Žijeme v době velkého informačního přetlaku a neustálých změn. Nároky na nás se stále zvyšují a s nimi roste i počet priorit a složitost našho rozhodování. Není divu, že stále více lidí utíká do ticha venkova, vrací se k jednoduchému způsobu života našich předků.


V našich programech vedeme účastníky ke zjednodušování a využívání prostých principů, aniž by kvůli tomu museli utéct ze své každodenní reality.

POZORNOST 

 

Abychom v životě prožívali radost ze života a naplnění ve vztahu s druhými, potřebujeme nejprve věnovat pozornost sami sobě. Učit se sám sebe co nejlépe znát, vědět, co mě těší, co naopak štve, jaké situace ve mě vyvolají silné emoce, co mě naopak nudí, s jakými lidmi se mi vychází snadno či naopak. Umět být sám se sebou a užít si vlastní společnost při aktivitách, které mě těší.


K tomu je důležité rozvíjet schopnost uvědomování si sebe sama, mých myšlenek i pocitů bez cenzury. Přijímat se se svými hezkými a temnějšími stránkami. Další užitečnou dovedností je schopnost sebereflexe - umět na sebe pohlédnou jakoby zvenčí a reálně sám sebe ocenit - jaký jsem, jak si vedu v různých situacích, co se mi povedlo, co mi naopak bránilo být lepší. Sebereflexe je základní předpoklad pro schopnost poučit se z vlastní zkušenosti. Čím lépe jsme tuto dovednost vybrousili, tím rychleji se vyvarujeme opakování stejných chyb, ale také zbytečnému podceňování či přeceňování vlastních sil.


Umíme-li věnovat tuto pozornost sami sobě, máme mnohem více prostoru, abychom věnovali pozornost druhým, skutečně je vnímali, přijímali je jací jsou a byli v kontaktu s nimi autentičtí. Ve všech našich programech proto věnujeme dostatek času pro uvědomování sebe sama a sebereflexi.


LASKAVOST

 

Je těžké být opravdu laskavý k druhým, když pritom nejsme laskaví sami k sobě. S klienty proto pracujeme na rozvíjení laskavosti vůči sobě.


Zní to možná zvláštně, ale když se zamyslíme nad tím, jak o sobě někdy vnitřně přemýšlíme či jak sami k sobě mluvíme, mnohdy to nebývají zrovna laskavé myšlenky či vlídná slova.


Učíme se proto přemýšlet o sobě pozitivně a hledáme taková slova, která nám pomáhají mít se rádi, sami sebe vnitřně povzbuzovat a ne srážet. Budeme-li sami sobě přítelem, prvním "fanouškem" a dobrým rádcem, upevníme si zdravé seběvědomí, získáme spoustu energie a budeme také přitažlivější pro své okolí.

Naše hodnoty:

RESPEKT

 

k jedinečnosti druhého člověka a jeho potřebě tuto svou jedinečnost vyjádřit svým osobitým způsobem, přijetí druhého jaký je

SVOBODA

 

možnost jít v životě svou cestou, vyjádřit se, rozvíjet svou kreativitu a originalitu, žít život za sebe a ne podle očekávání druhých

AUTENTICITA

 

osobní styl, který využívá silných stránek a jedinečnosti člověka – toho, v čem již dobrý je a čím nejvíce může prospět sobě i druhým

Kde nás také najdete:

Alice:


https://www.linkedin.com/in/alice-chamradova-9604268/


http://www.carlrogers.cz/

Lucie:


https://www.linkedin.com/in/luciehejhalova/


https://www.luciehejhalova.cz/